ฝากข้อความด่วน
พระคาถาต่างๆ

เมื่อ 2/09/2011

คาถาหลวงปู่ทัดอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์แจ้ง
นะโม ๓ จบ

อะจิตเต สัพพะพุทธานัง ปาเรตุ  ปะมังกัง สิทธิตัง ปะทานะ สะระนานิ สะระนัง

กะโรนติ ราชะภัยยัง อัคคีภัยยัง โจระภัยยัง จะอุทะกัง สิงโห พะยัคโฆ  จะ อะสิติ

สิริสัพโพ พุทธะเตเชนะ สัพพะสัตรู วินาสสันตุ ธัมมะเตเชนะ สัพพะสัตรู วินาสสันตุ
สังฆะเตเชนะ สัพพะสัตรู วินาสสันตุ 

ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

คาถาเมตตามหานิยม (คาถาพระสีวลี)

พุทธังเมตตา นะ ชาลีติ ธัมมังเมตตา นะ ชาลีติ สังฆังเมตตา นะ ชาลีติ สีวะลีเมตตา นะ ชาลีติ โอมมะพะลัง วา ราชะกุมาโร วา ราชะกุมารี วา ราชา วา ราชินี วา คะหัฏโฐ วา ปัพพะชิโต วา สะมะโณ วา พราหมโณ วา อิตถี วา ปุริโส วา วาณิโช วา วาณิชา วา อุปาสะโก วา อุปาสิกา วา ทาระโก วา ทาริกา วา สัพเพ อิเม ชะนา พะหู ชะนา มัง ปิยายันตุ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิ จิตตัง ปิยัง มะมะ มะหาลาภะสักการา ภะวันตุ เม

คาถาเมตตามหานิยม (คาถาพระสีวลี) มีพุทธานุภาพด้าน เมตตา ค้าขาย โชคลาภ

 

คาถาอาราธนาพระเครื่อง

พุทธัง อาราธะนานัง ธัมมัง อาราธะนานัง สังฆัง อาราธะนานัง พุทธัง ประสิทธิ เม ธัมมัง ประสิทธิ เม สังฆัง ประสิทธิ เม 

 

คาถาอาราธนาพระเครื่อง ใช้อาราธนาพระเครื่อง สวมคอ เพื่อเพิ่มอิทธิฤทธิ์ให้มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น

 
พระสมุห์ [125.26.21.xxx] เมื่อ 2/09/2011 07:24
2
อ้างอิง

พระคาถามหากันและแคล้วคลาด

พุทธังกันจะ ยะนะอะระหัง ธัมมัง กันจะ ยะนะอะระหัง สังฆังกันจะ ยะนะอะระหัง พุทธัง กันตัง ธัมมังกันตัง สังฆัง กันตัง พุทธัง ตังสะ ธัมมัง ตังสะ สังฆัง ตังสะ พุทธังกันนะ ธัมมังกันนะ สังฆังกันนะ ชาติกันนัง ชรากันนัง มรณัง กันนัง กันนะ กันหนา กันหะ เนหะ

คาถามงกุฎแก้ว

เอหินะโมพุทธายะ ออานุภาเวนะ เอหินะโมอาพัทคงคง เอหินะโมธัมมายะอนุภาเวนะ เอหินะโมอาพัทคงคง เอหินะโมสังฆายะอานุภาเวนะ เอหินะโมพัทคงคง นะมหาเถระ พระปัจเจกะโพธิ ชัยโย ชัยยะ คุณณันตรี สุริโยจันโท สักกัตวา ไภภสัชคุรุ สัพพะเทวา กูจะทรง ๆสัพพะเทวากูจะปลุก ๆ สัพพะเทวากูจะกรึง ๆ สัพพะเทวากูจะครอบ ๆ สัพพะเทวากูจะสูบ ๆ สัพพะเทวากูจะเรียก ๆ สัพพเทวากูจะเชิญ ๆสัพพะเทวากูจะเสก ๆ แตกกราบกลายมิตร สัพพะเทวาอาคัจฉายะ สัพพะเทวาอาคัจฉาหิ พันธะพันธังพันธะเจตะสิกังสวาหะ

คาถามงกุฎแก้ว ใช้ชุมนุมเหล่าพระคาถาทั้งปวงทั้งเรียกคัดถอนคาถาผู้อยู่ยงคงกระพัน แม้อาบว่านยา หรือ อยู่คงด้วยอาถรรพ์ ทนยะสิทธิ ทั้งปวงเมื่อเราขับขันถูกข่มขู่ข่มเหง ทำการสิ่งใดแม้นติดขัด กระทำการสิ่งใดไม่ศักดิ์สิทธิ์วิทยา อธิษฐานเสกภวนาขอให้การกระทำใด สารพัดประสิทธิ ขอให้นำไปใช้อย่างถูกวิธีนะครับ อย่าเล่าเรียนไปเพื่อทิษฐินะครับ รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม รู้ไว้ใช้ก่อกรรมจิตใจจะตำทราม ผู้ใหญ่ท่านสั่งไว้อย่างนี้

 

 
 
พระสมุห์ [125.26.21.xxx] เมื่อ 2/09/2011 07:28
3
อ้างอิง
 

คาถายันต์เกราะเพชร

อิระชาคะตะระสาติหังจะโตโรถินังปิสัมระโลปุสัตพุทโสมาณะกะริถาโธภะสัมสัมวิสาเทภะคะพุทปันทูทัมวะคะวาโธโนอะมะมะวา
อะวิชสุนุตสานุติ 

 
คาถายันต์เกราะเพชร มีพุทธานุภาพหลายด้านโดยเฉพาะอยู่ยงคงกระพัน แคล้วคลาดและคุ้มครองป้องกันภัย


 

คาถาขุนแผนของ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ นครสวรรค์ ว่าดังนี้

โอมสิทธิฟ้าเปลี่ยนสี กูงามคือฟ้า นะมะพะทะ หน้ากูงามคือพระนารายณ์ นะมะพะทะ ชายกูงามคือพระอินทร์ นะมะพะทะ จิตกูงามคือพระจันทร์ นะมะพะทะ กูจะรําลึกถึงลูกไก่อ่อนกูมาแรมตาย กูจะรําลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ กูจะรําลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงใหล กูจะรําลึกถึงพญาช้างไพรก็มาลืมไพร กูจะรําลึกถึงเจ้าไทยก็มาลืมสวดมนต์ กูจะรําลึกถึงฝูงชน ก็มารักกูอยู่ทั่วฟ้าและแผ่นดิน นะโพุทธายะ สะหะสะโหม

 
พระสมุห์ [125.26.23.xxx] เมื่อ 2/09/2011 16:52
4
อ้างอิง
 คาถาคุ้มภัย หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง นนทบุรี(เจ้าตำหรับปลัดขิกสร้างโบสถ์ สุดยอดปลัดขิกอันดับ 1 ของเมืองนนท์)

ตั้งนะโมสามจบ

อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญญูมาคะตาอิติโพธิมะนุปปัตโต  อิติปิโสจะเตนะโมฯ

เป็นคาถาคุ้มกันภัย ของหลวงพ่อกี๋ ท่านให้ไว้มานานแล้วเป็นคาถาที่ท่านใช้ตอนออกธุดงค์ 

 
soravich [182.53.7.xxx] เมื่อ 6/09/2011 09:20
5
อ้างอิง
 คาถาคุ้มภัย หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง นนทบุรี(เจ้าตำหรับปลัดขิกสร้างโบสถ์ สุดยอดปลัดขิกอันดับ 1 ของเมืองนนท์)

ตั้งนะโมสามจบ

อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญญูมาคะตาอิติโพธิมะนุปปัตโต  อิติปิโสจะเตนะโมฯ

เป็นคาถาคุ้มกันภัย ของหลวงพ่อกี๋ ท่านให้ไว้มานานแล้วเป็นคาถาที่ท่านใช้ตอนออกธุดงค์ 

 
soravich [182.53.7.xxx] เมื่อ 6/09/2011 09:22
9
อ้างอิง

ประภาพร ชมภู
 ขอถามว่าคาถานี้แปลว่าอะไรค่ะ    วา  โท โน อะ มะ มะ วา รา
 
ประภาพร ชมภู [1.1.222.xxx] เมื่อ 16/07/2012 15:55
10
อ้างอิง

แบม
เป็นบทสวดของคนมีองค์ประจำวันศุกร์ เพราะเราเคยไปดูดวงมา เค้าบอกว่าเรามีองค์ม
ให้ท่อง นะโม3จบ ต่อด้วยบทสวดนี้ 21
 
แบม [183.89.19.xxx] เมื่อ 13/05/2013 15:33
11
อ้างอิง

แบม
เป็นบทสวดของคนมีองค์ประจำวันศุกร์ เพราะเราเคยไปดูดวงมา เค้าบอกว่าเรามีองค์ม
ให้ท่อง นะโม3จบ ต่อด้วยบทสวดนี้ 21
 
แบม [183.89.19.xxx] เมื่อ 13/05/2013 15:34
12
อ้างอิง

องค์คุลีมาร หรือ
 
 
[110.168.181.xxx] เมื่อ 3/10/2013 14:15
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
 
บทความธรรมะ
ศีล ๕
อานิสงส์การบรรพชาอุปสมบท
อานิสงส์บวชชีพราหมณ์
สิ่งที่สูงกว่าเงิน
สติปัฎฐาน๔
ปุจฉา ถูกซุบซิบนินทาจะทำอย่างไร
ปรัชญาสร้างความสุขโดยพระธรรมโกศาจารย์
อบายมุข ๖
สติมาปัญญาเกิด
ใครลิขิตชีวิตเรา
กฐิน
ปัจฉิมโอวาท
อานิสงส์การอนุโมทนาบุญ
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
บทความน่าสนใจ
ปริวาสกรรมโดยสังเขป
ธงจรเข้และธงนางมัจฉา
บุญการถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
การเวียนเทียน
ธรรมะสาระ
ประวัติวันแม่แห่งชาติ
การถวายสลากภัตต์
พิธีการกวนข้าวทิพย์
พิธีการรักษาศีลอุโบสถ
อภัพบุคคล
นามแห่งพระพุทธ
พุทธชยันตี
ประวัติตำบลตลาดน้อย
ปริวาสกรรมทั่วไทย
พระประวัติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
วันสำคัญ
วันสารทไทย
วันตรุษไทย
วันพระ วันธรรมสวนะ
วันอัฐมีบูชา
วันสงกรานต์
วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
วันลอยกระทง
เทโวโรหะณะ
วันออกพรรษา
วันเข้าพรรษา
วันอาสาฬหูบูชา
บทสวดมนต์ต่างๆ
พระคาถาต่างๆ
วีดีโอบทสวดและคาถา
แบนเนอร์ของเรา
โค๊ตแบนเนอร์เว็บของเรา
รวมเว็บไซต์ธรรมะ
เว็บไซต์ธรรมะออนไลน์
ปฎิทิน
June 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
สถิติ
เปิดเมื่อ6/06/2011
อัพเดท22/11/2014
ผู้เข้าชม552102
แสดงหน้า683586
ฝากเมลล์รับข่าวสาร