ฝากข้อความด่วน
ปริวาสกรรมทั่วไทย

เมื่อ 25/09/2012
ลำดับ วันที่จัดงาน สถานที่จัดงาน เบอร์โทรศัพท์
0. วันที่  28 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ ของทุกปี  ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธเกษตร สมาคมจันทรากีรติ
156 หมู่ 2 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
081-256-4600  
083-605-3933
1. หลังออกพรรษา 2 วัน
 
วัดหนองพันเท้า (จ.ต.)ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
 
 
034-541123
2. หลังออกพรรษา 3 วัน วัดตะโม่ (จ.ต.) ต.ปลัดแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 055-371496
3. หลังออกพรรษา 3 วัน วัดบุษยะบรรพต (จ.ต.) ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 032-512377
4. หลังออกพรรษา 3 วัน วัดราหุล ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160 01-4587622
5. หลังออกพรรษา 3 วัน วัดม่วงบูรพาราม (จ.ต.) ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 044-461746
6. หลังออกพรรษา 3 วัน วัดป่าหลักร้อย (จ.ต.) ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 044-381076
7. หลังออกพรรษา 3 วัน วัดหนองระเวียง (จ.ต.) ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 044-249124
8. หลังออกพรรษา 3 วัน วัดดาวโด่งสิตตาราม ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 034-752268-9
9. หลังออกพรรษา 3 วัน วัดพระธาตุดอยเกิ้ง ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 01-7648307
10. หลังออกพรรษา 3 วัน วัดพระบาทมะขาม ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 039-389086
11. หลังออกพรรษา 3 วัน วัดโปร่งขนมจีน ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 01-3059658
12. หลังออกพรรษา 3 วัน วัดเนินโพธิ์เจริญ ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 -
13. หลังออกพรรษา 5 วัน วัดเสาธงทอง ต.บางมัน อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 -
14. หลังออกพรรษา 5 วัน วัดบ่อพลับ ต.เนินกว่าง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 056-297197
15. หลังออกพรรษา 5 วัน วัดสระมรกต ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25091 037-276084
16. หลังออกพรรษา 5 วัน วัดหนองสนม ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ  อ.เมือง  จ.ระยอง 21000 038-612513, 01-6502564
17. หลังออกพรรษา 7 วัน วัดวังเย็น ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 01-1947903
18. หลังออกพรรษา 7 วัน วัดประดู่ลาย ต.คลองแม่ลา อ.เมือง กำแพงเพชร 62000 -
19. หลังออกพรรษา 8 วัน วัดภูพานด่านสาวคอยวนาราม ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130 01-5584809
20. หลังออกพรรษา 9 วัน วัดฟากบึง ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120 01-8863278
21. หลังออกพรรษา 10 วัน วัดดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร 66170 01-6047735
22. หลังออกพรรษา 15 วัน วัดดอยเขาน้อย ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ 54000  06-1146215
23. หลังออกพรรษา 15 วัน วัดธรรมรังสี ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 032-688864
24. หลังออกพรรษา 15 วัน ที่พักสงฆ์ป่าหนองชุม ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150 01-5798142
25. หลังสอบธรรม 1 วัน วัดสิงคาราม (จ.ต.) ต.สลกบาตร อ.ขานุวรลักษณ์ จ.กำแพงเพชร 62140 055-771481
26. หลังสอบธรรม 2 วัน วัดป่าหนองบัว ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 06-2125518
27. หลังสอบธรรม 2 วัน วัดหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 01-6746454
28. หลังสอบธรรม 2 วัน วัดปลักไม้ลาย ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 -
29. หลังสอบธรรม 3 วัน วัดท่าคอย ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76132 032-461556
30. หลังสอบธรรม 3 วัน วัดขุนซ่อง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 039-428027
31. หลังสอบธรรม 3 วัน วัดชุมแสงวนาราม ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 038-293399
32. หลังสอบธรรม 3 วัน วัดวังคัน ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 01-5277003
33. หลังสอบธรรม 3 วัน วัดโคกกระต่ายทอง ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 035-224979
34. หลังสอบธรรม 3 วัน วัดโพธิ์ทองเจริญ ต.พลับพลาชัย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 -
35. หลังสอบธรรม 3 วัน วัดป่าอาสภาวาส ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 -
36. หลังสอบธรรม 3 วัน วัดคลองลาน ต.คลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 055-735182
37. หลังสอบธรรม 3 วัน วัดป่าธรรมสุข ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 -
38. หลังสอบธรรม 3 วัน วัดพลกรัง ต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 -
39. หลังสอบธรรม 5 วัน วัดช่องลาภ (จ.ต.) ต.หนองพัน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180 01-2132831
40. หลังสอบธรรม 5 วัน วัดเชิงเขา (จ.ต.) ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 01-9134320
41. หลังสอบธรรม 7 วัน วัดกุญชรชาติการาม ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 01-9485775
42. วันที่ 4 พ.ย. วัดเครือเขาโค้ง ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 06-2108749
43. วันที่ 15 พ.ย. วัดชายเคืองวนาราม ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 01-6510668
44. วันที่ 18 พ.ย. วัดสระพังทอง ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณุนคร จ.นครพนม 48170 -
45. วันที่ 24 พ.ย. วัดเพชรจันทรส ต.จันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 056-718205
46. วันที่ 25 พ.ย. วัดหนองอีเหลย ต.ในเมือง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 01-4630866
47. วันที่ 1 ธ.ค.  สำนักวิปัสสนาดงเย็นต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 035-505808
48. วันที่ 1 ธ.ค. วัดศรีเชียงใหม่ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 042-452027
49. วันที่ 1 ธ.ค. วัดโคนอน ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-4771404
50. วันที่ 1 ธ.ค. วัดป่าสันติธรรมนาเวง ต.ท่าเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 06-2261128
51. วันที่ 1 ธ.ค. วัดดาวโด่งสิตตาราม ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 034-752268-9
52. วันที่ 2 ธ.ค.  วัดบูรพาราม (อารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043-511374
53. วันที่ 3 ธ.ค.. วัดศรีเมืองธรรมคุณ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140 06-2242938
54. วันที่ 5 ธ.ค. วัดปฐมพานิช (จ.ต.) ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 036-471599
55. วันที่ 5 ธ.ค. วัดถ้ำยอดทอง ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 032-376231
56. วันที่ 8 ธ.ค. วัดบางพลีใหญ่ ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-3373455
57. วันที่ 10 ธ.ค. วัดห้วยทรายใต้ (จ.ต.) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 032-442090
58. วันที่ 10 ธ.ค. สำนักสงฆ์อรุณเจดีย์ ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 01-3741762
59. วันที่ 10 ธ.ค. วัดโนนสวรรค์ ต.นาอ้อ อ.นาอ้อ จ.เลย 42100 06-8643835
60. วันที่ 11 ธ.ค. วัดหน้าวัว ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.อยุธยา 13150 089-761-7111
081-7777-081
61. วันที่ 12 ธ.ค. วัดบางกระดาน ต.บางปิด อ.แหลมงอก จ.ตราด 23120 039-547238
62. วันที่ 12 ธ.ค. วัดม่อนฤาษี ต.ดอยหล่อ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 035-369512
63. วันที่ 13 ธ.ค. วัดสระกลอย ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 01-7572728
64. วันที่ 13 ธ.ค. วัดป่าพุทธชัยมงคล ต.ในเมือง อ.บ้านใหม่ จ.ขอนแก่น 40110 043-273585
65. วันที่ 14 ธ.ค. วัดกลางราชครูธาราม ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 035-631290
66. วันที่ 14 ธ.ค. วัดแดนสงบแสงธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 80000 044-214134
67. วันที่ 14 ธ.ค. วัดป่าเจริญธรรมกาย ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 043-587042
68. วันที่ 15 ธ.ค. วัดโบสถ์ ต.บางกุ้ง อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม 75120 0349761269
69. วันที่ 15 ธ.ค. วัดวังหน่อไม้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 06-1634695
70. วันที่ 16 ธ.ค. วัดสุธาทิพย์ (จ.อ.) ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 -
71. วันที่ 19 ธ.ค. วัดพุแค ต.สามแยกพุแค อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 036-369034
72. วันที่ 20 ธ.ค. วัดวิสุทธิมรรค ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 024-282225
73. วันที่ 20 ธ.ค. สำนักสงฆ์เขานกยูงต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 09-2442214
74. วันที่ 20 ธ.ค. วัดบรรพตเขมาราม ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 01-6672372
75. วันที่ 20 ธ.ค. วัดหนองแวง ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 01-0757527
76. วันที่ 20 ธ.ค. วัดดอนแก้ว ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 -
77. วันที่ 22 ธ.ค. วัดสาธุชนาราม ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 034-749230
78. วันที่ 24 ธ.ค. วัดพระธาตุดอยเวียงฮ้อ ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57-170 053-952184
79. วันที่ 25 ธ.ค. วัดศรีโอภาส ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 01-9629826
80. วันที่ 25 ธ.ค. วัดถ้ำสำเภาทอง ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร 86100  077-554166
81. วันที่ 28 ธ.ค. วัดบึงกาสาม ต.คลองเก้า อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12000
งานปริวาสวัดจัดทุกปี เริ่มตั้งแต่28 ธ.คทุกปี
พระครูสุนทรบุญญานุยุต
02-905992
82. วันที่ 29 ธ.ค. วัดใหม่บางคล้า ต.บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 09-5418155
83. วันที่ 2 ม.ค. วัดนันทิการาม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043-222322
84. วันที่ 3 ม.ค. วัดประคำอารามศรี ต.บ้านปราง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 -
85. วันที่ 4 ม.ค. วัดป่าตลุมพุก ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 07-2394416
86. วันที่ 5 ม.ค. วัดบางแก้ว (จ.ต.) ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000  038-856382
87. วันที่ 5 ม.ค. สำนักสงฆ์มหาราช  ต.จานใหญ่  อ.กันทรลักษณ์  จ.ศรีษะเกษ  33110 -
88. วันที่ 5 ม.ค. วัดป่าฤกษ์อุดม  ต.โนนงาม  อ.ปทุมราชวงศา  จ.อำนาจเจริญ  37110 09-8442878
89. วันที่ 5 ม.ค. วัดป่าชลประทานศรัทธา  ต.น้ำพอง  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น  40310  043-441360
90. วันที่ 6 ม.ค.  วัดโพรงเข้  ต.เกาะแก้ว  อ.โคกสำโรง  จ.ลพบุรี  15120 01-5703604
91. วันที่ 6 ม.ค. วัดเพลียขวา  ต.ผึ้งหลวง  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี  18000  036-221794
92. วันที่ 7 ม.ค. วัดเลขธรรมกิตต์ (จ.ต.)  ต.บางอ้อ  อ.บางนา  จ.นครนายก  26110 037-335283
93. วันที่ 7 ม.ค. วัดดอนค่า  ต.แม่พลู  อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์  53130  055-457493
94. วันที่ 8 ม.ค. วัดพุทธโมกข์  ต.นาแก้ว  อ.โพนนาแก้ว  จ.สกลนคร  47230 01-8714065
95. วันที่ 8 ม.ค. วัดป่าหนองดงสะแนน  ต.เหล่าหลวง  อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด  45150 06-1002347
96. วันที่ 9 ม.ค. วัดป่าช้าดอนคณฑา  ต.ขุนทอง  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา  30120 -
97. วันที่ 9 ม.ค. วัดบึงกระจับ  ต.หนองแหน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  24120 01-8642254
98. วันที่ 9 ม.ค. วัดหัวเขาสมอคล้า (จ.ต.)  ต.วังฆ้อง  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  65150 -
99. วันที่ 9 ม.ค.  วัดมณีไพรสณฑ์  (จ.ต.)  ต.แม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก  63110 055-531319
100. วันที่ 9 ม.ค. วัดอุดมไพรสณฑ์ (ร.จ.อ.- รับพรรษา 3)  ต.รอบเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด 09-5761461
 
 
ลำดับ วันที่จัดงาน สถานที่จัดงาน โทร.
101. วันที่ 10 ม.ค. วัดพระธาตุห้าดวง  ต.ลี้  อ.ลี้  จ.ลำพูน  51110 053-570244
102. วันที่ 10 ม.ค. วัดสวนวิเวก  ต.ไร่เก่า  อ.สามร้อยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77180 09-9145510
103. วันที่ 10 ม.ค. วัดสวนวิเวกอาศรมพรหมรังสี  ต.ประดัง  อ.สะเดา  จ.สงขลา  90120 -
104. วันที่ 10 ม.ค. วัดสันติวนาราม  ต.บ้านเชียง  อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี  41320 -
105. วันที่ 11 ม.ค. วัดป่าศรีพนาวัน (จอมศรี)  ต.หนองแวง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  45000 -
106. วันที่ 12 ม.ค. วัดราษฎร์เจริญธรรม  ต.ช่องแคบ  อ.พบพระ  จ.ตาก  63160 055-520218
107. วันที่ 16 ม.ค. วัดเลียบบูรพาราม  ต.เมืองใต้  อ.เมือง  จ.ศรีษะเกษ  33001 045-613306
108. วันที่ 17 ม.ค. วัดบ่อสุพรรณ (หัววัง)  ต.บ่อสุพรรณ  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี  72190 06-8940685
109. วันที่ 17 ม.ค. วัดปีกวงฆ้อง  ต.ท่าไม้  อ.ชุมแสง  จ.นครสวรรค์  60120 056-353106
110. วันที่ 17 ม.ค. วัดป่าอุทยาน (หนองผึ้ง)  ต.หนองแคน  อ.ปทุมรัตน์  จ.ร้อยเอ็ด  45190 09-9425683
111. วันที่ 17 ม.ค. วัดชุมพวา  ต.ชุมพวง  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา  30270 093-437536
112. วันที่ 19 ม.ค. วัดสว่างบุ้งคล้า (จ.ต.)  ต.ลาดพัฒนา  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000 043-795028
113. วันที่ 19 ม.ค. วัดด่านเกวียน  ต.โตนด  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา  30160 -
114. วันที่ 19 ม.ค. วัดลำนารายณ์  (จ.ต.)  ต.ลำนารายณ์  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  15130 036-461016
115. วันที่ 20 ม.ค. วัดถลุงทอง  ต.หินตก  อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช  80350 01-0810131
116. วันที่ 20 ม.ค. วัดป่าพุทธนิมิตร  ต.บ้านผือ  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์  32180 06-2387848
117. วันที่ 20 ม.ค. วัดเกรียงไกรใต้  ต.เกรียงไกร  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000 056-274055
118. วันที่ 20 ม.ค. วัดหนองบัวงาม  ต.ไทรย้อย  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  65190 -
119. วันที่ 20 ม.ค. วัดปรางสีดา  ต.สีดา  กิ่ง อ.สีดา  จ.นครราชสีมา  30430 06-2526360
120. วันที่ 20 ม.ค. วัดป่ามันพ่น  ต.หมากผ้า  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 -
121. วันที่ 20 ม.ค. วัดป่าช้าโศกเก่า  ต.เขาแก้ว  อ.เชียงคาน  จ.เลย  42110 -
122. วันที่ 20 ม.ค. วัดถ้ำเขาลอย  ต.เขาวง  อ.แก่งหางแมว  จ.จันทบุรี  22160 039-437536
123. วันที่ 20 ม.ค. วัดป่าอุทยาน (หนองผึ้ง)  ต.หนองแคน  อ.ปทุมรัตน์  จ.ร้อยเอ็ด  45190 09-9425683
124. วันที่ 20 ม.ค. ศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองเสากี่  ต.ค.  อ.คง  จ.นครราชสีมา  30260 01-0757527
125. วันที่ 21 ม.ค.  วัดป่าพรหมยาน  รุ่นที่ 1  ต.วังเย็น  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา  24190 06-0704242
126. วันที่ 21 ม.ค. วัดคลองมะเกลือ  ต.วงฆ้อง  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  65180 -
127. วันที่ 21 ม.ค.  วัดเขาเจริญสุข  ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  24120 038-599049
128. วันที่ 22 ม.ค. ธรรมสถานลานโพธิ์บ้านครู  ต.บ้านธิ  อ.บ้านธิ  จ.ลำพูน  51180 01-8215437
129. วันที่ 23 ม.ค. วัดท่าเสด็จ  ต.จรเข้เผือก  ต.ด่านมะขามเตี้ย  จ.กาญจนบุรี  71260 01-8569113
130. วันที่ 24 ม.ค. วัดใหม่คำวัน  ต.ดงป่าคำ  อ.เมือง  จ.พิจิตร  66000 056-697148
131. วันที่ 25 ม.ค. วัดขนอน (หนังใหญ่)  ต.สร้อยฟ้า  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  70120 032-233386
132. วันที่ 30 ม.ค. วัดอินทรารามนอก  ต.เมืองใหม่  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110 -
133. วันที่ 1-10 ก.พ.ทุกปี วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ  ต.ธารทอง  อ.พาน  จ.เชียงราย  57250   (www.watthumpra.com) 053 -184 325
134. วันที่ 1 ก.พ. วัดป่าละหารทราย  (รจอ.)  ต.ละหารทราย  อ.ละหารทราย  จ.บุรีรัมย์  31170 09-9479977
135. วันที่ 1 ก.พ. วัดอินทรารามใน  ต.เหมืองใหม่  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110 034-761888
136. วันที่ 1 ก.พ. วัดนาสาร  ต.นาสาร  อ.นาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี  84120 077-341092
137. วันที่ 1 ก.พ. วัดเวฬุวัน(ป่าไผ่) (จ.ต.)  ต.จันทึก  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  30130 01-1208244
138. วันที่ 1 ก.พ. วัดบ้านไพ  ต.ขามเฒ่า  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา  30160 01-7891196
139. วันที่ 2 ก.พ. วัดชีแวะ (จ.ต.)  ต.งิ้วราย  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15000 09-8011360
140. วันที่ 3 ก.พ. วัดเจดีย์หอย  ต.บ่อเงิน  อ.ลาดลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี  12140 02-5818347
141. วันที่ 3 ก.พ. วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม  ต.บ้านมุง  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  65190 01-2722879
142. วันที่ 7 ก.พ. วัดพระพุทธบาทเขาพนม  ต.ท่าตูม  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์  32120 044-591160
143. วันที่ 9 ก.พ. สำนักสงฆ์เวฬุวัน  ต.เลิงใต้  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม  44140 01-1173416
144. วันที่ 10 ก.พ. วัดประดับ  ต.ค่ายบางระจัน  อ.บางระจัน  จ.สิงห์บุรี  16150 036-535041
145. วันที่ 11 ก.พ. สำนักสงฆ์ต้นแซะ  ต.ปาดังเบซาร์  อ.สะเดา  จ.สงขลา  90240 -
146. วันที่ 14 ก.พ. วัดสุวรรณคีรี  (ควนมูสัง)  ต.จูปิง  รัฐเปอร์ลิส  ประเทศมาเลเซีย  0000 0076-40-9386678
147. วันที่ 14 ก.พ. วัดป่าโนนกุดหล่ม  ต.โพนเขวา  อ.เมือง  จ.ศรีษะเกษ  33000 09-5828999
148. วันที่ 15 ก.พ. วัดเกษวารีวิปัสสนา(ห้วยน้ำใส) ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 01-0423067
149. วันที่ 15 ก.พ. วัดอัมพวัน  ต.หินโคน  อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์  31130 09-8459782
150. วันที่ 18 ก.พ. วัดควนคลัง (คลังสิน)  ต.ทุ่งใหญ่  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช  80240 09-5944653
151. วันที่ 18 ก.พ. วัดเขาคมบาง  ต.หนองแหน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  24120 -
152. วันที่ 26 ก.พ. วัดถ้ำเขาลักษณ์จันทร์  ต.ปากแพรก  อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบฯ 77170 032-699006
153. วันที่ 27 ก.พ. วัดกำแพงใต้  ต.บ้านสิงห์  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  70120 032-356150
154. วันที่ 28 ก.พ. วัดพระธาตุแสนคำฟู  ต.แม่เงิน  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  57150 053-660797
155. วันที่ 28 ก.พ. สำนักสงฆ์สีสปาวัน  (ธุดงค์)  ต.น้ำพอง  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น  40310 -
156. วันที่ 1 มี.ค. วัดสนามแย้  ต.สนามแย้  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี   70190 -
157. วันที่ 20 ม.ค. วัดสมเด็จดอยน้อย  ต.แม่สา  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  50180 053-298856
158. วันที่ 1 มี.ค. วัดไทรย์  ต.หัวเขา  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  72120 09-0045124
159. วันที่ 1 มี.ค. วัดทุ่งน้อย  ต.แหลมบัว  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม  73120 09-8200898
160. วันที่ 1 มี.ค. วัดอรัญคามวารี  ต.อรัญคามวารี  อ.เคียนซา  จ.สุราษฎร์ธานี  84260 06-2784496
161. วันที่ 1 มี.ค. วัดห้วยบง  ต.ห้วยบง  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000 01-9474296
162. วันที่ 3 มี.ค. สำนักสงฆ์ตลิ่งสูง  ต.ทองหลาง  อ.ห้วยคต  จ.อุทัยธานี  61170 09-9591703
163. วันที่ 3 มี.ค. สำนักสงฆ์พฤกษาธรรมราม  ต.ถ้ำสิงขร  อ.คีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฎร์ธานี      09-2883826
164.  วันที่ 3 มี.ค. วัดบ้านผำ (จ.ต.)  ต.โคกก่อง  อ.สำโรง  จ.อุบลราชธานี  34360 01-6004283
165.   วันที่ 3 มี.ค. แม่ขรีประชาราม  ต.แม่ขรี  อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง  93160 01-7679501
166. วันที่ 4 มี.ค. วัดแก้วบัวบาน  ต.โพนสา  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย  43110 -
167. วันที่ 5 มี.ค. วัดเกาะดอนสวรรค์  ต.ท่าเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000  01-8714065
168. วันที่ 5 มี.ค. วัดสำโรงพลัน  ต.สำโรงพลัน  อ.ไพรบึง  จ.ศรีษะเกษ  33180 045-675068
169. วันที่ 5 มี.ค. วัดเขาบายศรี  ต.พลูตาหลวง  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20180  01-8742488
170. วันที่ 7 มี.ค. วัดพระธาตุผาเงา (จ.อ.)  ต.เวียง  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  57150 053-777151-2
171. วันที่ 9 มี.ค. วัดสีระมัน (จ.ต.)  ต.เขาชะเมา  อ.แกลง  จ.ระยอง  21110 038-969024
172. วันที่ 9 มี.ค. วัดโคกดินแดง  ต.พุแค  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี  18000 -
173. วันที่ 10 มี.ค. วัดเตาขนมจีน  ต.วังทอง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000 -
174. วันที่ 10 มี.ค. วัดชูนวล  ต.โคกม่วง  อ.คลองหอยโข่ง  จ.สงขลา  90110  074-2422061
175. วันที่ 11 มี.ค. วัดเขากรวด  ต.เกาะพลับพลา  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000 01-3986798
176. วันที่ 12 มี.ค. วัดประชาสามัคคี (จ.ต.)  ต.ตะคล้อ  อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์ 60220 056-357076
177. วันที่ 12 มี.ค. วัดพระธาตุดอยเวียง  ต.บ้านธิ  อ.บ้านธิ  จ.ลำพูน  51180 01-9509195
178. วันที่ 13 มี.ค. วัดราหุล  ต.พระงาม  อ.พรหมบุรี  จ.สิงห์บุรี  16120 01-4587662
179. วันที่ 13 มี.ค. ส.น.ป.ธ.พรหมประพาส  ต.หนองหญ้า  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000 09-2580533
180. วันที่ 15 มี.ค. วัดท่าไทร (จ.จ.)  ต.ทองท่าใหม่  อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี  84290 077-273834
181. วันที่ 17 มี.ค. วัดเทพกุญชร  ต.ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีธรรมราช  80250 075-486621
182. วันที่ 17 มี.ค. สำนักสงฆ์ดอนปู่ตา  ต.บ้านเหล่าเมย  อ.ทรายมูล  จ.ยโสธร  35170 09-2248427
183. วันที่ 17 มี.ค. วัดหนองไฮ  ต.สระกรวด  อ.ศรีเทพ  จ.เพชรบูรณ์  67170 -
184. วันที่ 18 มี.ค.  วัดป่าบ้านม่วง  ต.ทุ่งใหญ่  อ.กันทรลักษณ์  จ.ศรีษะเกษ  33110  01-4595133
185. วันที่ 20 มี.ค. วัดหนองกุลา  ต.หนองกุลา  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก  65140 01-4617427
186. วันที่ 20 มี.ค. วัดพนมพนาวาส  ต.คลองขุด  อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา  24140 038-587095
187. วันที่ 20 มี.ค. วัดสว่างทักษิณ (อาเยาะ)  ต.บัวโคก  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์  32120  01-2893989
188. วันที่ 20 มี.ค. สำนักสงฆ์ดอนตูม  ต.บ้านค้อ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000 01-3690306
189. วันที่ 20 มี.ค. วัดหนองหม้อแกง (จ.ต.)  ต.ท่าช้าง  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  65150 01-2271071
190. วันที่ 22 มี.ค. วัดพรหมบุรี  ต.พรหมบุรี  อ.พรหมบุรี  จ.สิงห์บุรี  16120 -
191. วันที่ 24 มี.ค. วัดสวนป่าสมุนไพรพรหมยาน  ต.วังเย็น  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา  24140  038-587095
192. วันที่ 24 มี.ค. วัดลำมหาชัย  ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  24120 09-0922409
193. วันที่ 24 มี.ค. วัดอิฐวนาราม  ต.ทุ่ง  อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี  84110 01-6951416
194. วันที่ 27 มี.ค. วัดเขาช่องลม  ต.เขาคันทรง  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20110 01-9475090
195. วันที่ 28 มี.ค. วัดวังโตก  ต.ตลิ่งชัน  อ.ด่านลานหอย  จ.สุโขทัย   64140 01-0442724
196. วันที่ 30 มี.ค. วัดอินทรารามนอก รุ่น 2  ต.เมืองใหม่  อ.อัพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110 -
197. วันที่ 1 เม.ย. วัดราษฎร์ศรัทธา ก.ม.10  ต.พูลตาหลวง  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20180  038-436858
198. วันที่ 1 เม.ย. วัดป่าสันติวิเวกธรรม  ต.หนองม่วง  อ.โคกสูง  จ.สระแก้ว  27120  01-8175831
199. วันที่ 1 เม.ย. วัดเขาตะเกียบ  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77110 032-536060
200. วันที่ 1 เม.ย. วัดหนองหว้า  ต.ต้นคล้า  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา  30260  01-0757527
 
 
ลำดับ วันที่จัดงาน สถานที่จัดงาน โทรศัพท์
201. วันที่ 1 เม.ย. วัดถ้ำพระธรรมมาสน์ ต.ชมพู  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  65190 -
202. วันที่ 1 เม.ย. วัดคลองสูง ต.ช่องแคบ  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์  60140 -
203. วันที่ 2 เม.ย. วัดบ้านใหม่สามัคคี ต.ลำนารายณ์  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  53130 -
204. วันที่ 7 เม.ย. วัดทุ่งเนินพะยอม ต.ป่าแฝก  อ.กงไกรลาส  จ.สุโขทัย  64170 055-625039
205. วันที่ 16 เม.ย. วัดสวนป่าพุทธธรรม ต.ประทาย  อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา  30180 044-489046
206. วันที่ 16 เม.ย. วัดดอนใหม่ ต.ดอนใหม่  อ.คง  จ.นครราชสีมา  30260 01-0757527
207. วันที่ 18 เม.ย. วัดถ้ำสุมโน ต.บ้านนา  อ.ศรีครินทร์  จ.พัทลุง  93000 074-614324
208. วันที่ 19 เม.ย. วัดหนองพยอม (จ.ต.) ต.ชุมแสงสงคราม  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก  65240 01-9538058
209. วันที่ 19 เม.ย. วัดวังใหม่ ต.วังใหม่  อ.วังสมบูรณ์  จ.สระแก้ว  27210 037-517246
210. วันที่ 19 เม.ย. วัดสิริเทพกัญญา(ดอกบ้านแคน) ต.บ้านว่าน  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย  43110 01-0494128
211. วันที่ 20 เม.ย. ส.น.หนองหญ้าปล้อง ต.บ้านไร่  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว  27120 06-0398474
212. วันที่ 20 เม.ย. วัดจอมทอง ต.จอมทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 055-298343
213. วันที่ 20 เม.ย. วัดป่ายุบบุญราม ต.หนองไผ่แก้ว  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี  20220  038-292276
214. วันที่ 20 เม.ย. วัดสวนลำใย ต.เหมืองง่า  อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000 053-511737
215. วันที่ 20 เม.ย. วัดใหม่ศรีสมบูรณ์(วัดสบู) ต.หนองกลับ  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย  64110 055-685309
216. วันที่ 21 เม.ย. วัดบ้านหัววัว ต.เสม็ด  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000 09-9481692
217. วันที่ 22 เม.ย. ที่พักสงฆ์นาป๋อง ต.พะวง (ควนหิน)  อ.เมือง  จ.สงขลา  91000 074-325128
218. วันที่ 27 เม.ย. วัดพานิชธรรมิการาม ต.หนองเต่า  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี  15110 01-2786595
219. วันที่ 27 เม.ย. ส.น.เมตตาธุดงสถาน ต.พังขว้างใต้  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 042-743557
220. วันที่ 29 เม.ย. วัดคลองชุดเล็ก ต.แพรกนามแดง  อ.อัพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110 01-4380093
221. วันที่ 1 พ.ค. วัดคลองแปล  (จ.ต.) ต.คอหงษ์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 074-212150
222. วันที่ 1 พ.ค. วัดท่าช้าง ต.หนองปลาหมอ   อ.หนองแค  จ.สระบุรี  18140 036-336963
223. วันที่ 1 พ.ค. สำนักสงฆ์ดงโขง ต.หนองเหล่า  อ.ม่วงสามสิบ  จ.อุบลราชธานี  34140 045-489273
224. วันที่ 2 พ.ค. วัดสวนป่าสงบจิตร ต.ชุมพวง  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา  30270 01-9766345
225. วันที่ 4 พ.ค. วัดเครือเขาโค้ง ต.วังสำโรง  อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร  66120 01-8868424
226. วันที่ 4 พ.ค. วัดถ้ำทะเลทรัพย์ ต.ทะเลทรัพย์  อ.ประทิว  จ.ชุมพร  86160 01-8915858
227. วันที่ 9 พ.ค. วัดป่าเทพประทานพร ต.บ้านเชียง  อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี  41130 09-9431180
228. วันที่ 9 พ.ค. วัดไร่มะม่วง (ป่าดอนขุนห้วย) ต.ขุนห้วย  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  76120 01-8569175
229. วันที่ 10 พ.ค. วัดขุมบ่อทรัพย์ ต.ปราณีต  อ.เขาสมิง  จ.ตราด  (09-2486590) 09-2037400
230. วันที่ 10 พ.ค. วัดกรับพ่วงใต้ ต.พรหมพิราม  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  65150 09-9603365
231. วันที่ 12 พ.ค. วัดเขาดินหนองแสง ต.เขาวงกต  อ.หางแมว  จ.จันทบุรี  22160 039-437536
232. วันที่ 14 พ.ค. วัดพระบาทหนองขาม ต.มะขาม  อ.มะขาม  จ.จันทบุรี  22150 039-437536
233. วันที่ 15 พ.ค. วัดบางนาจีนกลาง ต.บางขันแตก  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  75000  034-716083
234. วันที่ 15 พ.ค. วัดวิชิตดิตถาราม (จ.อ.) ต.ท่าชนะ  อ.ท่าชนะ  จ.สุราษฎร์ธานี  84170 077-381165
235. วันที่ 15 พ.ค. วัดถ้ำยอดทอง ต.ทุ่งหลวง  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี  70140 06-0267375
236. วันที่ 22 พ.ค. วัดหัวช้าง ต.ควนทอง  อ.ขนอม  จ.นครศรีธรรมราช  80180 01-9563190
237. วันที่ 1 มิ.ย. วัดตะเคียนทอง ต.ท่าประจะ  อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมราช  80210 075-380490
238. วันที่ 1 มิ.ย. วัดดอยสวรรค์ (ดอยไก่เขี่ย) ต.วังแดง  อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ์  53140 01-6058685
239. วันที่ 1 มิ.ย. วัดแก้วตา ต.บางเพลิง  อ.บางประหัน  จ.อยุธยา  13220 -
240. วันที่ 1 มิ.ย. สำนักสงฆ์มฤคทายวัน ต.หลวงตาเอี่ยม  อ.วังจันทร์  จ.ระยอง  21210 07-0895021
241. วันที่ 5 มิ.ย. วัดตะคล้อวนาราม ต.ปุฝ้าย  อ.ประจันตคาม  จ.ปราจีนบุรี  25130 01-4284918
242. วันที่ 5 มิ.ย. วัดเนินสะอาด ต.เขาเพิ่ม  อ.บ้านนา  จ.นครนายก  26110 037-331198
243. วันที่ 6 มิ.ย. วัดหนองพวงเขาน้อย ต.โพธิ์กลาง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 044-270532
244. วันที่ 9 มิ.ย. วัดหน้าวัว ต.เจ้าปลูก  อ.มหาราช  จ.อยุธยา  13150 01-8503911
245. วันที่ 10 มิ.ย. วัดบางยมอุดมธรรม (วัดสวะ) ต.เมืองบางยม  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย 055-687152
246. วันที่ 10 มิ.ย. วัดวังเย็น ต.วังเย็น  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000 01-1947903
247. วันที่ 11 มิ.ย. วัดป่าจุฬามณี (อ่างซับเหล็ก) ต.โคกตูม  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15210 01-9919131
248. วันที่ 14 มิ.ย. วัดโพธาราม (จ.ต.) ต.หนองเหียง  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140 01-9438776
249. วันที่ 14 มิ.ย.  วัดศรีมณีไพร ต.ลำมะโกด  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000 09-8868372
250. วันที่ 17 มิ.ย. วัดเทพกุญชร ต.ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีธรรมราช  80150 -
251. วันที่ 19 มิ.ย. วัดมาติการาม ต.ห้วยกรด  อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท  17140 056-438100
252. วันที่ 21 มิ.ย. วัดศรีสวัสดิ์ ต.ด่านชแรบ  อ.ศรีสวัสดิ์  จ.กาญจนบุรี  71250  034-597006
253. วันที่ 21 มิ.ย. วัดวิโรจนาราม ต.ปากหมาก  อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี  84110 -
254. วันที่ 21 มิ.ย. วัดเสาธงทอง ต.บางมัญ  อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี  16000 -
255. วันที่ 21 มิ.ย. วัดซับลำไย ต.หัวลำ  อ.ท่าหลวง  จ.ลพบุรี  15230 -
256. วันที่ 21 มิ.ย. วัดเขาโบสถ์ ต.ทับหม่า  อ.เมือง  จ.ระยอง  21000 038-663058
257. วันที่ 23 มิ.ย.  วัดอู่สำเภาทอง (หกหลุม) ต.หนองจิก  อ.คีรีมาศ  จ.สุโขทัย  64160 01-4616928
258. วันที่ 24 มิ.ย. วัดป่าหลักร้อย  (จ.ต.) ต.โนนไทย  อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา  30220 044-381476
259. วันที่ 25 มิ.ย. วัดป่าพรหมยาน  รุ่น 2 ต.วังน้ำเย็น  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา  24190 06-0704242
260. วันที่ 1 ก.ค. วัดน้ำตกวังก้านเหลือง ต.ท่าดินดำ  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  15130 09-2248427
261. วันที่ 10 ก.ค.  วัดป่าบ้านผือ ต.รัตนบุรี  อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์  32130  044-599148
262. ก่อนเข้าพรรษา 13 วัน วัดเขาขวาง ต.เขาขวาง  อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค์  60190 -
263. ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน วัดพระนอน (บึงลูกนก) ต.เขาคิริส  อ.พรานกระต่าย  จ.กำแพงเพชร 09-562259
264. ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน วัดชัยศรีคณาราม (จ.ต.) ต.หนองน้ำใส  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  30140 07-2390107
265. ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ต.ธารทอง  อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย  57250 053-666829
266. ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน วัดดอยเขาน้อย ต.สวนเขื่อน  อ.เมือง  จ.แพร่  54000 06-1146215
267. ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน วัดศรีคีรีคงคาราม (น้ำด้วน) ต.เมืองบางขลัง  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย 055-660956
268. ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน วัดบางแก้ว (จ.ต.) ต.บางแก้ว  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000 038-856382
269. ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน ส.น.คอแหลมบำเพ็ญพรต ต.ห้วยแย้  อ.หนองบัวระเหว  จ.ชัยภูมิ 01-0626049
270. ก่อนเข้าพรรษา 18 วัน วัดหนองหม้อแกง (จ.ต.) ต.ชุมแสงสงคราม  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 01-9538058
271. ก่อนเข้าพรรษา 19 วัน วัดฉิมพิภพ ต.โรงช้าง  อ.เมือง  จ.พิจิตร  66000 056-655267
272. ก่อนเข้าพรรษา 25 วัน วัดกอบแกบ ต.นาสาร  อ.นาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี  84120 -
273. แรม 3 ค่ำ เดือน 11 วัดราหุล ต.พระงาม  อ.พรหมบุรี  จ.สิงห์บุรี  16120 036-598731
274. แรม 3 ค่ำ เดือน 11  วัดไพรวัน (บ้านตลุง) ต.ไพรขลา  อ.ชุมพรบุรี  จ.สุรินทร์  32190  09-0176808
275. แรม 4 ค่ำ เดือน 11 วัดบุษยะบรรพต (เขาต้นงิ้ว) ต.หัวหิน  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77110 032-513371
276. แรม 5 ค่ำ เดือน 11 วัดสระมรกต ต.โคกไทย  อ.ศรีมโหสถ  จ.ปราจีนบุรี  25190 037-276084
277. แรม 5 ค่ำ เดือน 11 วัดบ่อพลับ ต.เนินกว่าง  อ.โกรกพระ  จ.นครสวรรค์  60170 056-297197
278. แรม 6 ค่ำ เดือน 11 วัดโพธิ์ทอง (ช้างเผือก) ต.สระพานหิน  อ.วัดสิงห์  จ.ชัยนาท  17120 09-2202941
279. แรม 8 ค่ำ เดือน 11 วัดภูพานด่านสาวคอยวนาราม ต.นาแก  อ.นาแก  จ.นครพนม  48130  01-5584809
280. แรม 9 ค่ำ เดือน 11 วัดฟากบึง ต.นาอิน  อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ์  53120 01-8863248
281. ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 วัดสกุลปักษี ต.ท่าเสด็จ  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  72230 035-423027
282. ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 วัดดอยเขาน้อย ต.สวนเขื่อน  อ.เมือง  จ.แพร่  54000 06-1146215
283. ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12 วัดดงเสือเหลือง ต.ดงเสือเหลือง  อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร  66190 056-689041
284. ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12  วัดธรรมรังสี ต.หนองวัลย์เปรียง  อ.กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77150 032-688864
285. ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12 ที่พักสงฆ์ป่าหนองชุม ต.โคกนาโก  อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร  35150 01-5798143
286. แรม 6 ค่ำ เดือน 12 วัดโพธิ์บางคล้า ต.บางคล้า  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา  24110 -
287. แรม 7 ค่ำ เดือน 12 วัดชายเคืองวนาราม ต.เกาะขนุน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา 24120 01-6510668
288. แรม 8 ค่ำ เดือน 12 วัดชุมแสงวนาราม ต.หมอนนาง  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140 038-293558
289. แรม 8 ค่ำ เดือน 12 วัดน้ำบ่อหลวง (รับพรรษา 3) ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่  50120 053-835156
290. แรม 8 ค่ำ เดือน 12 สำนักวิปัสสนาขันทอง ต.หนองปลิง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร 62000 -
291. แรม 8 ค่ำ เดือน 12 วัดหนองบัว ต.หนองบัว  อ.หนองบัว  จ.นครสวรรค์  60110 06-2125518
292. แรม 9 ค่ำ เดือน 12  วัดคลองตากวา ต.ชาดคง  อ.แกลง  จ.ระยอง  21110 038-638806
293. แรม 9 ค่ำ เดือน 12 วัดวังคัน (จ.ต.) ต.วังคัน  อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี  72180 01-5277003
294. แรม 10 ค่ำ เดือน 12 วัดป่าศุภนิมิต ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000 043-721120
295. แรม 14 ค่ำ เดือน 12 วัดหมอนไม้ (จ.อ.) ต.ป่าเซา  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000 055-412269
296. ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 1 วัดสาวชะโงก (จ.ต.) ต.บางสวน  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา  24110 038-515034
297. ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 1 วัดดอนชะเอม ต.ดอนชะเอม  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี  72120 07-1624725
298. ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 1 วัดสุทธิวารี (น้ำใส) (จ.ต.) ต.ท่าช้าง  อ.เมือง  จ.จันทบุรี  22000 039-313700
299. แรม 1 ค่ำ เดือน 1  วัดทองพุ่มพวง (รุ่นทั่วไป) ต.เมือง  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000 036-221778
300. แรม 1 ค่ำ เดือน 1 วัดเขาพระ ต.แก่งคอย  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  18110  -
 
 
ลำดับ วันที่จัดงาน สถานที่จัดงาน เบอร์โทรศัพท์
301. แรม 5 ค่ำ เดือน 1 วัดช่องแสมสาร  ต.พลูตาหลวง  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20180 -
302. แรม 10 ค่ำ เดือน 1 วัดเกตุมวดี  ต.บางโทรัด  อ.มหาชัย  จ.สมุทรสาคร  74000 -
303. ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 2 วัดใหม่บางคล้า  ต.บางสวน  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา  24110 09-5418155
304. ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2  วัดป่าฤกษ์อุดม  ต.โนนงาม  อ.ปทุมราชวงศา  จ.อำนาจเจริญ  37110 09-0186397
305. แรม 1 ค่ำ เดือน 2 วัดปากคลองมะขามเฒ่า  ต.มะขามเฒ่า  อ.วัดสิงห์  จ.ชัยนาท  17120 056-461010
306. แรม 2 ค่ำ เดือน 2 วัดถ้ำสิงห์โตทอง  ต.ปากช่อง  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150 032-261501-3
307. แรม 2 ค่ำ เดือน 2 วัดลำนารายณ์  ต.ลำนารายณ์  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  15130 01-3033495
308. แรม 3 ค่ำ เดือน 2 วัดศรีอุทุมพร  ต.หนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60240 056-286027
309. แรม 4 ค่ำ เดือน 2 วัดดอยกู่ไก่แก้ว  ต.ห้วยก่ำ  อ.จุน  จ.พะเยา  56150 054-420117
310. แรม 7 ค่ำ เดือน 2 วัดใหม่คำวัน  ต.ดงป่าคำ  อ.เมือง  จ.พิจิตร  66170 09-8585843
311. ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 วัดสันติวนาราม (ร.จอ.)  ต.ท่ามะเขือ  อ.คลองขลุง  จ.กำแพงเพชร 62120 055-781238
312. ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 วัดวังแดง  ต.สามง่าม  อ.สามง่าม  จ.พิจิตร  66140 056-665416
313. ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 วัดถ้ำผาจม ต.เวียงพางคำ  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย  57130 -
314. ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 วัดอัมพวัน  ต.หินโคน  อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์  31130 01-9994853
315. วันแรม 3 ค่ำ เดือน 3
ของทุกปี
วัดเกาะสมอ (จ.ต.)  ต.หัวหว้า  อ.ศรีมหาโพธิ์  จ.ปราจีนบุรี  25140 037-408400
316. ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 วัดใหม่ศรีสุข  ต.หนองตะไก้  อ.หนองบุญนาก  จ.นครราชสีมา  30410 01-6527544
317. ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3 วัดเกตุมวดี  ต.บางโทรัด  อ.มหาชัย  จ.สมุทรสาคร  74000 -
318. ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3 วัดศิริรัตน์วนาราม  ต.ท่าข้าม  อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150 056-767101
319. ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 วัดทรัพย์เกษตรนอก  ต.บึงสามพัน  อ.บึงสามพัน  จ.เพชรบูรณ์  67160 056-561557
320. ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 วัดหนองบัวลอย (ร.จอ.)  ต.โคกมั่งงอย  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ  36140 044-848258
321. ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3 วัดบางปืน (จ.ต.)  ต.นางตะเคียน  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  75000 043-749009
322. ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3 วัดท่าช้าง  ต.นาพรุ  อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช  80000 01-9793342
323. ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 3 วัดสันธาตุ  ต.โยนก  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  57150 07-1830663
324. ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 วัดหอไกร (จ.ต.) มีซุ้ม  ต.หอไกร  อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร  66120 -
325. ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 วัดลำดวนสุริยวาส  ต.พันดอน  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี  41110 042-200046
326. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วัดพระพุทธบาทไพศาลี  ต.สำโรงชัย  อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์ 60220 09-9595510
327. แรม 1 ค่ำ เดือน 3 วัดเขากลิ้ง  ต.แก่งกระจาน  อ.แก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี  76170 01-1950405
328. แรม 2 ค่ำ เดือน 3 วัดรางวัลย์เก่า  ต.ลาดบัวขาว  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110 034-639160
329. แรม 3 ค่ำ เดือน 3 วัดผานกเค้า  ต.ผานกเค้า  อ.ภูกระดึง  จ.เลย  42180 09-5874586
330. แรม 3 ค่ำ เดือน 3 วัดปอแดง  ต.สะแกราช  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา  30150 01-2222841
331. แรม 3 ค่ำ เดือน 3 วัดภูพานด่านสาวคอยวนาราม  ต.นาแก  อ.นาแก  จ.นครพนม  48130 01-5584809
332. แรม 4 ค่ำ เดือน 3 วัดพระธาตุท้าวแสนปม  ต.ไตรตรึง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62160 01-4054260
333. แรม 4 ค่ำ เดือน 3 วัดสระแท่น  ต.นาดี  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี  25220 037-401169
334. แรม 5 ค่ำ เดือน 3 วัดโพธิ์ประทับช้าง (จ.ต.)  ต.โพธิ์ประทับช้าง  อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร 056-689281
335. แรม 5 ค่ำ เดือน 3 วัดทุ่งริ้น  ต.สาคร  อ.ท่าแพ  จ.สตูล  91150 09-2991228
336. ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 วัดแม่ขรีประชาราม  ต.แม่ขรี  อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง  93160 09-7328923
337. ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 วัดสุคนธาวาส (จ.ต.) ต.พรุพี  ต.นาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี  84270 077-267026
338. ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 วัดหนองทะเล (จ.ต.)  ต.ดงขี้เหล็ก  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี  25000 037-406131
339. ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 วัดคมบาง  ต.พลิ้ว  อ.เมือง  จ.จันทบุรี  22000 039-549709
340. ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 วัดจระเข้หิน  ต.จระเข้หิน  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา  30250 044-448787
341. ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 4 วัดแสงสุริยราม (ร.จอ.)  ต.วังชะโอน  อ.บึงสามัคคี  จ.กำแพงเพชร 62210 01-9711454
342. ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 4 วัดพระฝางสวางขบุรี  ต.ผาจุก  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000 -
343. แรม 2 ค่ำ เดือน 4 วัดตะคลองหัน  ต.บ้านกง  อ.หนองเรื่อ  จ.ขอนแก่น  40240 01-4715558
344. แรม 7 ค่ำ เดือน 4 วัดป่าพฤกษ์  ต.บ้านแหลม  อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี  72150 01-6954450
345. ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 วัดเขาหินซ้อน  ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  24120 038-854226
346. แรม 3 ค่ำ เดือน 6 วัดหนองไผ่ล้อม  ต.กุดตุ้ม  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000 01-0668776
347. ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 วัดสกุลปักษี  (รุ่น 1)  ต.ท่าเสด็จ  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  72000 035-423027
348. ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 วัดทองพุ่มพวง (รับพรรษา 5)  ต.ปากเพรียว  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000 036-211136
349. ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 วัดถ้ำสุมโน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พัทลุง  93000 074-614324
350. หลังวิสาขบูชา 1 วัน วัดสีระมัน (จ.ต.)  ต.กิ่งเขาชะเมา  อ.แกลง  จ.ระยอง  21110 09-8003308
351. หลังวิสาขบูชา 3 วัน วัดหนองไผ่ล้อม  ต.กุดตุ้ม  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000 01-0668776
352. หลังวิสาขบูชา 7 วัน วัดหนองตากยา  ต.หนองตากยา  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  71000 034-644109
353. แรม 1 ค่ำ เดือน 7 วัดสามชุก (จ.ต.)  ต.สามชุก  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  72130 035-571791
354. แรม 1 ค่ำ เดือน 7 วัดเกตุคีรี  ต.กลางแดด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000 056-324949
355. แรม 8 ค่ำ เดือน 7 วัดหนองพวงเขาน้อย  ต.โพธิ์กลาง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 044-293030
356. แรม 12 ค่ำ เดือน 7 วัดภูพานด่านสาวคอยวนาราม  ต.นาแก  อ.นาแก  จ.นครพนม  48130 01-5584809
357. ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 วัดป่าสันติธรรมนาเวง  ต.ท่าเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 06-2261128
358. ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 วัดดอยเขาน้อย  ต.สวนเขื่อน  อ.เมือง  จ.แพร่  54000 06-1146215
359. ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 วัดศรีคีรีคงคาราม (น้ำด้วน)  ต.เมืองขลัง  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย  24000 055-660956
360. ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8  วัดโพธิ์ทอง (ช้างเผือก)  ต.สะพานหิน  อ.วัดสิงห์  จ.ชัยนาท  62130 09-2202941
361. จัดปริวาสตลอดปี วัดบางกระ  ต.หนองนา  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000 (แก้ไข ย้ายไปจัดที่วัดหนองปลวก จ.กาญจนบุรี โทร 087-1527794,087-6971399 พระอาจารย์สมวงค์) 087-1527794
087-6971399
362. จัดปริวาสตลอดปี วัดบ้านป่าเหนือ  ต.แก่งคอย  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  18110 036-306198
363. จัดปริวาสตลอดปี วัดชากสมอ (สุขใจดี)  ต.ชากสมอ  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  21000 038-214671
364. จัดปริวาสตลอดปี  วัดสวนสวรรค์  ต.หนองม่วง  อ.หนองม่วง  จ.ลพบุรี  15170 -
365. จัดปริวาสตลอดปี วัดดอนดึง  ต.ดอนดึง  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี  15110 07-0515338
366. จัดปริวาสตลอดปี
ออกอัพภาน ให้ทุก 15 ค่ำของเดือนี
วัดป่าทุ่งแฝก  ต.กบินทร์บุรี  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี  25000  08-9935-2030
367. 16 ธ.ค. - 31 ธ.ค. วัดต้นสนต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 035-611905
368. 14 - 24 ม.ค. วัดเทพสถิตต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 044-313898
369. 19 ถึง 29 เม.ย. สำนักปฏิบัติธรรมพุทธจาริก(บ้านห้วยเตง)ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 01-0792273
370. ขึ่น 1ค่ำ เดือน 2 วัดโบสถ์แจ้ง ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  081-3768699
 
 
ลำดับที่ วันที่จัด สถานที่จัด เบอร์โทรติดต่อ
 371 ๒๐-๓๐มีนาคมทุกปี สำนักสงฆ์วัดป่าลำไย
หมู่๘ ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา๓๐๐๐๐
๐๘๖ – ๑๕๔๘๒๖๒
372 รอบแรก  วันที่  1 - 10 พฤษภาคม วัดภูเพียง  ต.ปงสนุก  อ.เวียงสา  จ.น่าน  55110 08 28898826  ,  
08 28934868
  รอบสอง  วันที่     25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม    
373 วันที่ ๑-๑๐มีนาคมของทุกปี สำนักสงฆ์พระธาตุศรีสุมังค์ หมู่ที่ ๘ ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว พระสมวงษ์ กนฺตวณฺโณ
๐๘๖-๑๕๔๗๗๐๙
       
       
       
       
       
       


หมายเหตุ โปรดติดต่อสอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์วัดที่จัดก่อน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ส่วนวัดใดจะให้ลงกำหนดการปริวาสกรรมให้แจ้งมาได้ที่เมล์เว็บมาสเตอร์คือ punyacamo@gmail.com


เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
 
บทความธรรมะ
ศีล ๕
อานิสงส์การบรรพชาอุปสมบท
อานิสงส์บวชชีพราหมณ์
สิ่งที่สูงกว่าเงิน
สติปัฎฐาน๔
ปุจฉา ถูกซุบซิบนินทาจะทำอย่างไร
ปรัชญาสร้างความสุขโดยพระธรรมโกศาจารย์
อบายมุข ๖
สติมาปัญญาเกิด
ใครลิขิตชีวิตเรา
กฐิน
ปัจฉิมโอวาท
อานิสงส์การอนุโมทนาบุญ
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
บทความน่าสนใจ
ปริวาสกรรมโดยสังเขป
ธงจรเข้และธงนางมัจฉา
บุญการถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
การเวียนเทียน
ธรรมะสาระ
ประวัติวันแม่แห่งชาติ
การถวายสลากภัตต์
พิธีการกวนข้าวทิพย์
พิธีการรักษาศีลอุโบสถ
อภัพบุคคล
นามแห่งพระพุทธ
พุทธชยันตี
ประวัติตำบลตลาดน้อย
ปริวาสกรรมทั่วไทย
พระประวัติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
วันสำคัญ
วันสารทไทย
วันตรุษไทย
วันพระ วันธรรมสวนะ
วันอัฐมีบูชา
วันสงกรานต์
วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
วันลอยกระทง
เทโวโรหะณะ
วันออกพรรษา
วันเข้าพรรษา
วันอาสาฬหูบูชา
บทสวดมนต์ต่างๆ
พระคาถาต่างๆ
วีดีโอบทสวดและคาถา
แบนเนอร์ของเรา
โค๊ตแบนเนอร์เว็บของเรา
รวมเว็บไซต์ธรรมะ
เว็บไซต์ธรรมะออนไลน์
ปฎิทิน
June 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
สถิติ
เปิดเมื่อ6/06/2011
อัพเดท22/11/2014
ผู้เข้าชม552127
แสดงหน้า683611
ฝากเมลล์รับข่าวสาร