ฝากข้อความด่วน
ประวัติตำบลตลาดน้อย

เมื่อ 13/02/2012
ประวัติความเป็นมา :
คำว่า 'ตลาดน้อย' เดิมเรียกกันว่า 'ตลาดเนื้อ' สมัยก่อนมีสัตว์ป่าชุกชุม บริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่ที่ 1 ซึ่งเป็นหนองน้ำใหญ่ สัตว์ป่ามักมาดื่มน้ำ ณ หนองน้ำแห่งนี้ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของชุมชนที่มาอาศัยแถบหนองน้ำนี้ ซึ่งมีอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์ เมื่อได้เนื้อสัตว์มาก็จะนำมาขายรวมกับของป่าอื่นๆ หรือแลกเปลี่ยนกัน ชาวบ้านจึงเรียกว่า 'ตลาด' แต่เนื่องจากเป็นชุมชนเล็กๆ ได้มีการเรียกกันต่อมาว่า 'ตลาดน้อย'
สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลตลาดน้อยเป็นที่ราบลุ่ม สำหรับบางส่วนเป็นที่ราบสูงเหมาะแก่การทำเกษตร เช่น ทำไร่ ทำนา และทำสวน ปลูกผักสวนครัว มีระบบชลประทานของกรมชลประทานตัดผ่าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองโดน อ.หนองโดน, ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านหมอ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หรเทพ,ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,961 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,072 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
ทำนา
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1 วัดโบสถ์แจ้ง
2 วัดโพธิ์ทอง
3 วัดโคกมะขาม
4 รร.วัดโพธิ์ทอง
5 รร.ชุมชนบ้านตลาดน้อย 'ประชานุกูล'
6 รร.โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี
7 เทศบาลตำบลตลาดน้อย

 

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล:
 
1 ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอบ้านหมอเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับ การติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง (อำเภอหนองโดน) เป็นถนนลาดยางและลูกรัง
2 ถนนภายในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังและบางส่วนเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค
 
1. มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน
 
2. ประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง แต่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน
 
3. คลองชลประทาน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่คลอง ร 7ซ คลอง 23 ขวา และ คลอง 3 ขวา
 
4. โทรศัพท์ในตำบลไม่มีทุกหลังคาเรือน แต่มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 6 แห่ง
 

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

 
 
ตัดเย็บเสื้อผ้า
 

ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป เช่น ชุดกีฬา เสื้อผ้าเด็ก
1.ออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้สั่งซื้อ
2.จัดจำหน่ายสินค้าโดยส่วนหนึ่งส่งตามที่ลูกค้าสั่งมา และอีกส่วนหนึ่งจำหน่ายภายในอำเภอ
 
สถานที่จำหน่าย
 
กลุ่มอาชีพสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า
เลขที่ 6 หมู่ที่ 5 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
 สถานที่ท่องเที่ยว
หลวงพ่อบัวขาววัดโบสถ์แจ้ง ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี


เป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านวัดโบสถ์แจ้งและชาวตำบลตลาดน้อยถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก จะมีผู้มาขอพร ขอโชคลาภกันเป็นประจำประดิษฐานอยู่ในวิหารเก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
 
บทความธรรมะ
ศีล ๕
อานิสงส์การบรรพชาอุปสมบท
อานิสงส์บวชชีพราหมณ์
สิ่งที่สูงกว่าเงิน
สติปัฎฐาน๔
ปุจฉา ถูกซุบซิบนินทาจะทำอย่างไร
ปรัชญาสร้างความสุขโดยพระธรรมโกศาจารย์
อบายมุข ๖
สติมาปัญญาเกิด
ใครลิขิตชีวิตเรา
กฐิน
ปัจฉิมโอวาท
อานิสงส์การอนุโมทนาบุญ
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
บทความน่าสนใจ
ปริวาสกรรมโดยสังเขป
ธงจรเข้และธงนางมัจฉา
บุญการถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
การเวียนเทียน
ธรรมะสาระ
ประวัติวันแม่แห่งชาติ
การถวายสลากภัตต์
พิธีการกวนข้าวทิพย์
พิธีการรักษาศีลอุโบสถ
อภัพบุคคล
นามแห่งพระพุทธ
พุทธชยันตี
ประวัติตำบลตลาดน้อย
ปริวาสกรรมทั่วไทย
พระประวัติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
วันสำคัญ
วันสารทไทย
วันตรุษไทย
วันพระ วันธรรมสวนะ
วันอัฐมีบูชา
วันสงกรานต์
วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
วันลอยกระทง
เทโวโรหะณะ
วันออกพรรษา
วันเข้าพรรษา
วันอาสาฬหูบูชา
บทสวดมนต์ต่างๆ
พระคาถาต่างๆ
วีดีโอบทสวดและคาถา
แบนเนอร์ของเรา
โค๊ตแบนเนอร์เว็บของเรา
รวมเว็บไซต์ธรรมะ
เว็บไซต์ธรรมะออนไลน์
ปฎิทิน
June 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
สถิติ
เปิดเมื่อ6/06/2011
อัพเดท22/11/2014
ผู้เข้าชม552096
แสดงหน้า683580
ฝากเมลล์รับข่าวสาร