ฝากข้อความด่วน
บทความ

บทความน่าสนใจ
 

ปริวาสกรรมโดยสังเขป

(26/12/2013)
(เมื่อมาถึงวินัยกรรมเกี่ยวกับการออกจากอาบัติสังฆาทิเสส ซึ่งกล่าวไว้ในหมวดนี้ ควรจะได้ทราบความหมายเ...
 
 

ธงจรเข้และธงนางมัจฉา

(27/07/2013)
ความหมายกฐิน โดย ท.เลียงพิบูลย์ จากหนังสือกฎแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เล่ม ๓ เมื่อ หนังสืออน...
 
 

บุญการถวายผ้าเป็นพุทธบูชา

(27/11/2012)
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๓ พระสุตตันตปิฎก เอกทุสสทายกเถราปทานที่ ๒ ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าเป็น...
 
 

การเวียนเทียน

(31/07/2012)
การเวียนเทียน        การเวียนเทียน คือ การที่พุทธศาสนิกชนเดินเวียนรอบปูชน...
 
 

ธรรมะสาระ

(23/06/2012)
...
 
 

ประวัติวันแม่แห่งชาติ

(6/06/2012)
วันแม่แห่งชาติ แต่เดิมนั้น วันแม่แห่งชาติได้ กำหนดเอาไว้เมื่อ วันที่ 15 เมษายน ของทุก ๆ ปี ซึ่งเป็นม...
 
 

การถวายสลากภัตต์

(3/05/2012)
พิธีถวายสลากภัตต์           สลากภัตต์ การมีพิธีต่างๆ ...
 
 

พิธีการกวนข้าวทิพย์

(30/04/2012)
ความสำคัญ พิธีกวนข้าวทิพย์ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน ในหมู่ขอ...
 
 

พิธีการรักษาศีลอุโบสถ

(27/03/2012)
พิธีการรักษาศีลอุโบสถ   เริ่มพิธี .........ยะมะหัง สัมมาสัมพุทธัง ภะคะวันตัง สะระณั...
 
 

อภัพบุคคล

(14/03/2012)
อภัพบุคคล    อภัพบุคคล แปลว่า คนไม่สมควร คนไม่เหมาะสม คำไทยใช้ว่า คนอาภัพ อภัพบุ...
 
12


เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
 
บทความธรรมะ
ศีล ๕
อานิสงส์การบรรพชาอุปสมบท
อานิสงส์บวชชีพราหมณ์
สิ่งที่สูงกว่าเงิน
สติปัฎฐาน๔
ปุจฉา ถูกซุบซิบนินทาจะทำอย่างไร
ปรัชญาสร้างความสุขโดยพระธรรมโกศาจารย์
อบายมุข ๖
สติมาปัญญาเกิด
ใครลิขิตชีวิตเรา
กฐิน
ปัจฉิมโอวาท
อานิสงส์การอนุโมทนาบุญ
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
บทความน่าสนใจ
ปริวาสกรรมโดยสังเขป
ธงจรเข้และธงนางมัจฉา
บุญการถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
การเวียนเทียน
ธรรมะสาระ
ประวัติวันแม่แห่งชาติ
การถวายสลากภัตต์
พิธีการกวนข้าวทิพย์
พิธีการรักษาศีลอุโบสถ
อภัพบุคคล
นามแห่งพระพุทธ
พุทธชยันตี
ประวัติตำบลตลาดน้อย
ปริวาสกรรมทั่วไทย
พระประวัติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
วันสำคัญ
วันสารทไทย
วันตรุษไทย
วันพระ วันธรรมสวนะ
วันอัฐมีบูชา
วันสงกรานต์
วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
วันลอยกระทง
เทโวโรหะณะ
วันออกพรรษา
วันเข้าพรรษา
วันอาสาฬหูบูชา
บทสวดมนต์ต่างๆ
พระคาถาต่างๆ
วีดีโอบทสวดและคาถา
แบนเนอร์ของเรา
โค๊ตแบนเนอร์เว็บของเรา
รวมเว็บไซต์ธรรมะ
เว็บไซต์ธรรมะออนไลน์
ปฎิทิน
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สถิติ
เปิดเมื่อ6/06/2011
อัพเดท22/11/2014
ผู้เข้าชม561759
แสดงหน้า693357
ฝากเมลล์รับข่าวสาร